Privacy statement

MIK & PIW Groep gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke kaders en eisen van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van onze diensten
Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij informatie over uzelf, uw kind, eventueel over uw gezin of andere betrokkenen. Welke informatie/ persoonsgegevens wij vastleggen hangt af van de dienstverlening waarvan u gebruik wilt maken.

De belangrijkste privacyregels op een rijtje zijn:

  • wij houden ons aan de privacywetgeving en gedragscodes die binnen het sociaal werk en kinderopvang van toepassing zijn (zoals geheimhoudingsplicht);
  • wij vragen niet méér persoonsgegevens dan voor een goede uitvoering van onze dienstverlening nodig is;
  • wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de dienstverlening (of indien van toepassing volgens de wettelijke verplichtingen);
  • alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en beveiligd, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft;
  • als het voor de dienstverlening nodig is om gegevens op te vragen of uit te wisselen, gebeurt dit in de regel alleen dan, wanneer u daar van tevoren toestemming voor geeft (behalve als we daartoe wettelijk verplicht zijn);
  • u heeft het recht te weten welke gegevens over u worden vastgelegd en waarom;
  • u heeft het recht op inzage/kopie van de gegevens die worden verwerkt (voor zover de privacy van een ander hierbij niet wordt geschaad);
  • u heeft het recht om te vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen;
  • u heeft het recht om eerder gegeven toestemmingen intrekken.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Lees dan ons uitgebreide privacyreglement.

Vragen over privacy?
Heeft u vragen over uw privacy? Die beantwoorden wij graag. Neem contact op met:
MIK & PIW Groep
Privacy
Postbus 110
6160 AC Geleen
e-mail: avg@mik-piwgroep.nl

Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt.