Casemanager Dementie, uw persoonlijke begeleiding

Als u steeds meer moeite krijgt met het regelen van zorg voor uzelf, of als naaste van iemand met dementie, dan kunt u een casemanager dementie inschakelen. Een casemanager dementie biedt persoonlijke begeleiding bij vraagstukken rondom zorg, wet- en regelgeving, vervult de rol van eerste aanspreekpunt in contact met (hulp)instanties en wordt vaak gezien als steun en toeverlaat.

Wat doet een casemanager dementie?
Een casemanager dementie is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naaste(n). Een vertrouwd gezicht die informeert, adviseert, (emotioneel) begeleidt en de benodigde hulp of zorg regelt. De casemanager biedt de nodige ondersteuning aan de cliënt en hun naaste(n) in contacten met het ziekenhuis, de huisarts of andere zorgverleners. Als er bij een cliënt sprake is van zorgweigering, herkent de casemanager dit en adviseert hoe hiermee om te gaan. De casemanager dementie weet ook de weg binnen alle wetten en regels, en denkt vooruit in de stappen die genomen moeten worden – nu en in de toekomst – om met de gevolgen van dementie om te gaan.

Wanneer heeft u of uw naaste recht op een casemanager dementie?
Als de huisarts de diagnose dementie – ongeacht welke vorm – bij u of uw naaste vaststelt of het vermoeden uitspreekt, dan ontstaat het recht op een casemanager. U kijkt samen naar een optie in de regio. De casemanager wordt bekostigd vanuit de basisverzekering.

Bent u mantelzorger van iemand met dementie?
Dan is de ondersteuning van een casemanager ook voor u een wenselijke situatie. U ontvangt hulp zodat u niet overbelast raakt, voldoende tijd blijft houden voor uw eigen leven en uw relatie met de persoon met dementie in stand blijft. Houd er wel rekening mee dat de aanvraag voor een casemanager verloopt via de persoon die dementie heeft en gekoppeld is aan de woonplaats van de aanvrager.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.