Zelfredzaamheid

Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven. Dit is ook noodzakelijk voor de toekomst omdat mensen steeds ouder worden en de zorg de toenemende vraag niet kan dienen. In de regio 046 vestigen verschillende organisaties hun aandacht op het vergroten van zelfredzaamheid onder ouderen. Dit leidt tot minder of latere noodzaak aan professionele ondersteuning en zorg.  

De basis van zelfredzaamheid is kijken naar wat u (nog) allemaal kunt, op geestelijk, lichamelijk en sociaal gebied. Beweegt u (voldoende)? Heeft u vrienden of onderneemt u activiteiten samen met anderen? Kunt u nog (deels) zorgdragen voor uw eigen huishouden en geld- en regelzaken? Bent u mobiel? Samen met deskundigen en/of vrijwilligers uit de regio 046 kunt u kijken waar aandachtspunten liggen om zelfredzamer te leven, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te verrichten, uw handigheid in de digitale wereld te verbeteren of uw woning te laten aanpassen. 

Nieuws

Zondag 2 april: tweede editie wijksafari in Sittard Oost

Zondag 2 april vindt van 13.00 tot 17.00 uur de tweede editie van de wijksafari plaats. Kijk, beleef en doe mee tijdens een wijkreis door Sittard Oost. Iedereen is welkom: ontmoeten staat centraal tijdens deze middag. Inwoners van alle leeftijden, beroepskrachten en vrijwilligers maken kennis met elkaar én met organisaties actief in de wijk. Zij organiseren gratis activiteiten, workshops, lezingen en meer op het gebied van ontmoeten, vrijetijdsbesteding, gezondheid en welzijn.

Lees meer

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

Vóór 1 mei 2023 dient u de belastingaangifte naar de Belastingdienst te verzenden. Mogelijk kunt u dit niet zelf digitaal invullen. Of u vindt het lastig om wegwijs te worden in alle vragen in de aangifte. Dat is begrijpelijk. Het is dan fijn om hulp hierbij te krijgen. Bij Bibliotheek De Domijnen staan in maart en april experts klaar om u gratis te helpen bij het invullen van de aangifte, u te voorzien van tips en uw vragen te beantwoorden.

Lees meer

Ruimere regels voor zorgtoeslag in 2023

Per 1 januari 2023 zijn toeslagen voor één jaar verhoogd in bedrag, om extra ondersteuning te bieden aan mensen voor wie het leven duur(der) is geworden. Hierdoor komen dit jaar meer mensen in aanmerking voor een toeslag, zoals zorgtoeslag. De inkomensgrens is verhoogd. Bent u hiervan niet op de hoogte of krijgt u (nog) geen zorgtoeslag? Lees dan gauw verder of dit op u van toepassing is.

Lees meer

Samenwerken aan een gezond en veilig Geleen-Zuid

Geleen-Zuid is een bijzondere wijk met veel uitdagingen. Verschillende organisaties én bewoners werken daarom samen om deze wijk gezond en veilig te maken. Er worden projecten georganiseerd voor iedereen die woont, werkt of om een andere reden betrokken is bij Geleen-Zuid. De ‘luuj’ zijn het belangrijkst, maar ook de inbreng van partners – zoals Sociaal Werk van MIK & PIW Groep – is onmisbaar om deze projecten realiseren.

Lees meer

Kunt u de energierekening niet (meer) betalen?

Tijdelijk Noodfonds Energie, een fonds van de Rijksoverheid, biedt steun aan huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Komt u in aanmerking voor dit fonds, dan wordt uw energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023 voor een deel (terug)betaald. Uw huishouden dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen om deze tegemoetkoming te ontvangen. Hierover leest u meer in dit bericht.

Lees meer

Activiteiten en doorlopend aanbod

Hieronder ziet u een selectie van het (activiteiten)aanbod in de regio 046. Wilt u het complete aanbod zien? Bekijk dan het volledige overzicht

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

01.03.2023 - 28.04.2023
Verschillende locaties
in de regio 046
lees meer

Tweede editie wijksafari

02.04.2023
13:00 - 17:00 uur
wijkreis door
Sittard Oost
lees meer

Vitaliteitsdag Obbicht

11.04.2023
13:00 - 16:00 uur
't Törpshoes Obbichter
Markt 10
lees meer

Artikelen

Ontmoeten en bewegen tijdens Senioren inloopmiddag Born

In het gemeenschapshuis van Born vindt iedere dinsdagmiddag de Senioren inloopmiddag  plaats. Naast ontmoeten en gezellig een praatje maken is er ook aandacht voor creativiteit,  sport en spel. Deelname aan deze (activiteiten)middag is gratis. In een gefilmd interview vertellen De heer Van den Bergh en de heer Stoffels u graag meer over deze gezellige samenkomst.

Lees meer

Luuj maken verbinding in De Zuidkamer en op Onsgeleenzuid.nl

In het hart van winkelcentrum Zuidhof in Geleen ligt de Zuidkamer: hier kunnen wijkbewoners en professionals elkaar ontmoeten en verbinding maken. Het verlengde van deze plek is de website Onsgeleenzuid.nl. Ook online is het mogelijk om elkaar te helpen en te ondersteunen. Bart Temme (communitymanager) en Christianne Schols (gastvrouwcoördinator) vertellen graag over deze ontmoetingsmogelijkheden.

Lees meer

Goede mondzorg leidt tot betere kwaliteit van leven

Mondzorg is belangrijk voor iedereen. Zeker naarmate u ouder wordt. Het voorkomt mondproblemen en zelfs andere klachten. Tandartsen gespecialiseerd in de ouderenzorg, genaamd tandarts-geriatrie, kunnen u hierbij helpen. Nicole Teeuwisse is de enige ouderentandarts in de regio 046. Zij behandelt mondproblemen bij (zorgafhankelijke) ouderen en kwetsbare mensen voor wie een behandeling in een reguliere tandartspraktijk moeilijk of zelfs onmogelijk is. Bijvoorbeeld mensen met ziekten zoals Alzheimer en Parkinson of mensen in een rolstoel. “Een goede mondzorg maakt het leven veel prettiger.”

Lees meer

Senioren Dagcentrum Glana biedt activiteiten in huiselijke sfeer

Het Senioren Dagcentrum is onderdeel van Zuyderland zorgcentrum Glana in Geleen. Mensen met een lichamelijke (zoals MS) of cognitieve beperking (zoals geheugenproblemen) kunnen hier één of meerdere dagen per week terecht om hun dag door te brengen. U kunt – samen met anderen of alleen – deelnemen aan allerlei activiteiten in een fijne sfeer. Nathalie Schaefer, coördinator zorg en dienst bij Glana, vertelt meer over deze locatie.

Lees meer

Signaleren van eenzaamheid: iedereen kan het leren!

Er zijn veel mensen met gevoelens van eenzaamheid. Door corona is dit aantal gegroeid. Jong en oud heeft ermee te maken. De coalitie ‘Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen’ wil daar echt iets aan doen! Bijvoorbeeld met de workshop ‘Signaleren eenzaamheid en dan…?’. Els Offermans en Marie-Claire Habets namen deel aan deze workshop en delen hun ervaringen.

Lees meer

Handige tips om goedkoop en gezond te koken

Gezond eten leidt tot het verbeteren van de levenskwaliteit. Het is daarom belangrijk om op de juiste wijze boodschappen te doen. Veel mensen denken dat gezonde keuzes altijd duurder zijn. Dat is niet altijd het geval. Het is tóch mogelijk om met een beperkt budget bij te dragen aan uw gezonde en vitale toekomst. Deze praktische tips helpen u op weg.

Lees meer

Informatiepunt Digitale Overheid: gratis gesprek bij de bibliotheek

Veel informatie op websites van de overheid is niet makkelijk te lezen. Het is mogelijk dat u om die reden belangrijke informatie mist of niet begrijpt. Heeft u vragen over informatie van de overheid? Bibliotheek De Domijnen organiseert wekelijks een ‘spreekuur’ op verschillende tijden en verschillende locaties om gratis uw vragen te beantwoorden.

Lees meer

Praktische tips om kans op valongelukken te verkleinen

Valincidenten kunnen ernstige gevolgen hebben, met name voor ouderen. Dit heeft veel impact op zelfredzaamheid, langer thuis kunnen blijven wonen en kwaliteit van leven. Vooral binnenshuis is nog winst te behalen in het verkleinen van de kans op valongelukken. U kunt hiervoor zelf (eenvoudig) de nodige maatregelen treffen. Wij hebben een aantal voorbeelden voor u op een rijtje gezet.

Lees meer

Van laaggeletterde naar taalambassadeur: nooit te oud om te leren

Heeft u moeite met lezen en/of schrijven? Taalambassadeurs Theo, Elizabeth, Damla en Garry helpen u graag op weg. Zij weten als geen ander hoe het voelt om afhankelijk te zijn van anderen en niet mee te kunnen doen in de samenleving door gebrek aan lees- en schrijfvaardigheid. Zij hebben als laaggeletterden hun schaamte overwonnen en hulp gezocht. Als ervaringsdeskundigen helpen ze nu anderen dezelfde drempel over te stappen onder het motto: ‘je bent nooit te oud om te leren!’

Lees meer

Zuyderland sluit aan in de strijd tegen eenzaamheid

Voelt u zich wel eens eenzaam? U bent niet alleen! Veel mensen – jong en oud – ervaren gevoelens van eenzaamheid. Ook in onze gemeente. De coalitie ‘Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen’ wil daar echt iets aan doen! Kortgeleden sloot ook Zuyderland aan. Ageeth Bijl, Directeur van Zuyderland Care, legt uit waarom de strijd tegen eenzaamheid zo belangrijk is.

Lees meer

Deelname aan sport- of cultuuractiviteiten financieel niet haalbaar?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding vanuit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Een aantal gemeenten in Nederland biedt deze steun. In de Westelijke Mijnstreek geldt dit momenteel voor inwoners van gemeente Sittard-Geleen en gemeente Stein die leven van het bestaansminimum (leefloon). Beide gemeenten hebben (verschillende) ‘spelregels’ om in aanmerking te komen. Het is een belangrijke stap naar een gezonde(re) en vitale(re) toekomst.

Lees meer

Door (meer) bewegen kans op valincidenten verkleinen

Uit nieuwsberichten blijkt dat thuiswonende, kwetsbare ouderen vaker vallen. Vooral binnenshuis. Ouderen belanden vaker dan anderen in het ziekenhuis en op de Spoedeisende Hulp door een valincident, soms met botbreuk of ernstiger letsel. Tijdig starten met (meer) bewegen is belangrijk om de kans op valincidenten te verlagen. Organisaties in de regio 046 bieden ondersteuning hierin.

Lees meer

Gezonde leefstijl van toegevoegde waarde tegen dementie

Bewegen is gezond, roken niet. Een alom bekende uitkomst van onderzoek naar verschillende ziekten, waaronder dementie. Waar voorheen onderzoek werd gedaan naar de biologische kant van de mens, zijn we nu steeds meer bewust van de invloed van onze leefstijl op het voorkomen van ziekten als dementie. Inmiddels is duidelijk dat onder andere sociale contacten, nieuwe dingen leren, een gezonde bloeddruk en een gezond gewicht bijdragen aan gezond en vitaal ouder worden.

Lees meer

Eenzaamheid, zullen we dat samen oppakken?

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Van jong tot oud en in alle lagen van de samenleving. Gevoelens van eenzaamheid hebben grote invloed op iemands leven. Ook in Sittard-Geleen voelen mensen zich eenzaam. Daar willen we écht iets aan doen! Samen met partners: Knooppunt Informele Zorg, Partners in Welzijn (PIW), Burgerkracht Limburg, KBO Limburg, MEE Zuid Limburg en Zuyd Hogeschool laten we graag zien wat er mogelijk is. Betsie Horrichs, sociaal werker bij PIW, bijt het spits af. Ze vertelt haar verhaal en wat PIW doet.

Lees meer

Tips over stijgende energiekosten en mogelijke besparing

Er is veel aandacht voor de stijgende energiekosten. Om energie te besparen of een vorm van compensatie te krijgen, delen wij enkele tips. Niet alleen omdat het goed is voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu. 

Lees meer

Eenzaamheid bij ouderen: wat kunt u zelf betekenen

Er zijn veel manieren waarop u uw steentje kunt bijdragen om iets te betekenen voor mensen in uw omgeving die zich eenzaam voelen of sociaal geïsoleerd zijn. Met een eenvoudig, vriendelijk gesprek of telefoontje kunt u het verschil maken. U zult al snel merken dat aandacht hebben voor elkaar net zo waardevol voor uzelf kan zijn als voor de ander.

Lees meer

Hulp bij laaggeletterdheid in de Westelijke Mijnstreek

Laaggeletterdheid: wat is het, maar wat is het vooral ook niet? Maddy Kuipers, projectleider laaggeletterdheid in de Westelijke Mijnstreek, vertelt over hoe belangrijk het is dat mensen zich hierover durven uitspreken en hulp zoeken. Zodat ze de regie weer in eigen hand kunnen nemen en voor zichzelf kunnen opkomen.

Lees meer

Gezond en vitaal ouder worden in uw eigen omgeving

Zo lang mogelijk zelfstandig uw leven leiden is belangrijk. Fijn oud(er) worden, gezond en vitaal, thuis in uw vertrouwde omgeving. Dat wil iedereen. Maar er kan een moment komen waarop u hulp en/of zorg nodig heeft. (Langdurige) zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wmo), de zorgverzekeraar (wijkverpleging) of het zorgkantoor (Wlz-zorg).

Lees meer

Wat is Positieve Gezondheid? Wat betekent dat voor u?

In de gezondheidszorg wordt vaak de focus gelegd op aandoeningen, ziektes en beperkingen. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe die op te lossen zijn. Positieve Gezondheid (IPH; Institute for Positive Health) is een benadering die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.

Lees meer

Inloop bij wijksteunpunten voor digitale vragen

In de gemeente Sittard-Geleen hebben wijksteunpunten zogenoemde 'internetcorners' ingericht. Deskundige vrijwilligers staan op bepaalde inloopmomenten klaar voor mensen die graag hulp krijgen bij het gebruik van hun laptop, tablet, iPad of smartphone. Ook bieden ze hulp bij het invullen van een digitaal formulier en is er de mogelijkheid om (direct) te printen. 

Lees meer

Wijs een ander de weg naar hulp bij eenzaamheid

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Het treft jong en oud, in alle lagen van de bevolking. Voelt u zich (vaak) eenzaam, dan heeft dat grote gevolgen voor uw kwaliteit van leven. Het is belangrijk om erover te praten zodat er een oplossing komt. In de regio 046 bieden verschillende organisaties een helpende hand om samen eenzaamheid te overwinnen.

Lees meer

Hoe 'gezond' is uw brein?

Dementie komt in onze vergrijzende samenleving steeds vaker voor, terwijl er nog altijd geen behandeling voor is. Volgens de voorspellingen van Alzheimer Nederland zal het aantal mensen met dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende variant is, in 2040 meer dan een half miljoen zijn. 'MijnBreincoach' helpt u de kans te verkleinen dat u getroffen wordt door deze ziekte.

Lees meer

‘Samen kleurrijk koken’ in Casa Mama Lisi

Moedercentrum Casa Mama Lisi heeft samen met de vrouwen die naar het centrum komen en afkomstig zijn uit de hele wereld, een gevarieerd kookboek samengesteld: ‘Samen kleurrijk koken’. Daarmee is een jarenlange, grote wens uitgekomen. Koken in Casa Mama Lisi brengt culturen bijeen, wat een belangrijke doelstelling is van het moedercentrum.

Lees meer