Geld- en regelzaken

Met het ouder worden kan ook de behendigheid achteruit gaan om bepaalde zaken goed te regelen en op orde te houden. Geldzaken is daar een voorbeeld van. Heeft u geen overzicht meer of bent u zelfs onbedoeld in de problemen gekomen omdat u er geen wijs meer uitkomt, dan geeft dat zorgen. U kunt daardoor worden beperkt in uw dagelijks leven. 

Op dat moment is het fijn om hulp in te schakelen. Verschillende organisaties in de regio 046 staan voor u klaar om met u mee te kijken naar uw situatie. Ze kunnen u helpen om uw (financiële) zaken weer op orde te krijgen, bijvoorbeeld door uit te zoeken of u recht heeft op financiële steun vanuit de gemeente of overheid, of u helpen met het lezen van brieven van overheidsinstanties, ziekenhuizen of noodzakelijke regelzaken voor uw huis(houden). 

Nieuws

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

Vóór 1 mei 2023 dient u de belastingaangifte naar de Belastingdienst te verzenden. Mogelijk kunt u dit niet zelf digitaal invullen. Of u vindt het lastig om wegwijs te worden in alle vragen in de aangifte. Dat is begrijpelijk. Het is dan fijn om hulp hierbij te krijgen. Bij Bibliotheek De Domijnen staan in maart en april experts klaar om u gratis te helpen bij het invullen van de aangifte, u te voorzien van tips en uw vragen te beantwoorden.

Lees meer

Ruimere regels voor zorgtoeslag in 2023

Per 1 januari 2023 zijn toeslagen voor één jaar verhoogd in bedrag, om extra ondersteuning te bieden aan mensen voor wie het leven duur(der) is geworden. Hierdoor komen dit jaar meer mensen in aanmerking voor een toeslag, zoals zorgtoeslag. De inkomensgrens is verhoogd. Bent u hiervan niet op de hoogte of krijgt u (nog) geen zorgtoeslag? Lees dan gauw verder of dit op u van toepassing is.

Lees meer

Samenwerken aan een gezond en veilig Geleen-Zuid

Geleen-Zuid is een bijzondere wijk met veel uitdagingen. Verschillende organisaties én bewoners werken daarom samen om deze wijk gezond en veilig te maken. Er worden projecten georganiseerd voor iedereen die woont, werkt of om een andere reden betrokken is bij Geleen-Zuid. De ‘luuj’ zijn het belangrijkst, maar ook de inbreng van partners – zoals Sociaal Werk van MIK & PIW Groep – is onmisbaar om deze projecten realiseren.

Lees meer

Kunt u de energierekening niet (meer) betalen?

Tijdelijk Noodfonds Energie, een fonds van de Rijksoverheid, biedt steun aan huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Komt u in aanmerking voor dit fonds, dan wordt uw energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023 voor een deel (terug)betaald. Uw huishouden dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen om deze tegemoetkoming te ontvangen. Hierover leest u meer in dit bericht.

Lees meer

Activiteiten en doorlopend aanbod

Hieronder ziet u een selectie van het (activiteiten)aanbod in de regio 046. Wilt u het complete aanbod zien? Bekijk dan het volledige overzicht

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

01.03.2023 - 28.04.2023
Verschillende locaties
in de regio 046
lees meer

Taalcafé voor vragen over lezen & schrijven

12:00 - 14:00 uur
Maandelijks
Bibliotheek Sittard en Stein
lees meer

Het Formulieren Café

10:00 - 12:00 uur
Iedere woensdag
Stein
lees meer

Artikelen

Informatiepunt Digitale Overheid: gratis gesprek bij de bibliotheek

Veel informatie op websites van de overheid is niet makkelijk te lezen. Het is mogelijk dat u om die reden belangrijke informatie mist of niet begrijpt. Heeft u vragen over informatie van de overheid? Bibliotheek De Domijnen organiseert wekelijks een ‘spreekuur’ op verschillende tijden en verschillende locaties om gratis uw vragen te beantwoorden.

Lees meer

Van laaggeletterde naar taalambassadeur: nooit te oud om te leren

Heeft u moeite met lezen en/of schrijven? Taalambassadeurs Theo, Elizabeth, Damla en Garry helpen u graag op weg. Zij weten als geen ander hoe het voelt om afhankelijk te zijn van anderen en niet mee te kunnen doen in de samenleving door gebrek aan lees- en schrijfvaardigheid. Zij hebben als laaggeletterden hun schaamte overwonnen en hulp gezocht. Als ervaringsdeskundigen helpen ze nu anderen dezelfde drempel over te stappen onder het motto: ‘je bent nooit te oud om te leren!’

Lees meer

Tips over stijgende energiekosten en mogelijke besparing

Er is veel aandacht voor de stijgende energiekosten. Om energie te besparen of een vorm van compensatie te krijgen, delen wij enkele tips. Niet alleen omdat het goed is voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu. 

Lees meer

Hulp bij laaggeletterdheid in de Westelijke Mijnstreek

Laaggeletterdheid: wat is het, maar wat is het vooral ook niet? Maddy Kuipers, projectleider laaggeletterdheid in de Westelijke Mijnstreek, vertelt over hoe belangrijk het is dat mensen zich hierover durven uitspreken en hulp zoeken. Zodat ze de regie weer in eigen hand kunnen nemen en voor zichzelf kunnen opkomen.

Lees meer

Gezond en vitaal ouder worden in uw eigen omgeving

Zo lang mogelijk zelfstandig uw leven leiden is belangrijk. Fijn oud(er) worden, gezond en vitaal, thuis in uw vertrouwde omgeving. Dat wil iedereen. Maar er kan een moment komen waarop u hulp en/of zorg nodig heeft. (Langdurige) zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wmo), de zorgverzekeraar (wijkverpleging) of het zorgkantoor (Wlz-zorg).

Lees meer