Over Vitaalin046.nl

Vitaalin046.nl is een initiatief van het sociaal werk van MIK & PIW Groep. De coördinatie is in handen van het Knooppunt Informele Zorg. De informatie op dit platform wordt u aangeboden door de verschillende organisaties van het sociaal werk van MIK & PIW Groep en samenwerkende partners in de regio 046.

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan dit platform of heeft u als inwoner van de regio 046 waardevolle tips voor andere bewoners van de regio? Dan horen we graag van u. Dat kan op werkdagen via T 046-7508410 of 24/7 via E contact@vitaalin046.nl.