Gezond en vitaal ouder worden in de regio 046

Ouderen wonen steeds langer thuis. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en regie over het eigen leven houden zijn belangrijk daarbij. Tegelijkertijd spelen eenzaamheid en beperkingen in mobiliteit een grote rol. Om gezond en vitaal ouder te worden is hulp én de juiste informatie onmisbaar. Dat bieden wij u op dit platform.

Vitaalin046.nl is dé plek waar volwassenen van 50 jaar en ouder, die wonen in de regio 046, informatie kunnen vinden over gezond en vitaal ouder worden. Belangrijke thema’s - die u in het menu kunt kiezen - komen aan bod. Per thema leest u relevante informatie en belangrijk nieuws. Ook ontdekt u welke activiteiten in de regio 046 worden georganiseerd. Doel is u te helpen bij het zelfstandig, veerkrachtig, gezond en vitaal ouder worden.

Op Vitaalin046.nl stellen organisaties en zorgprofessionals hun kennis en ervaring beschikbaar voor inwoners van de regio 046.
Voor u als beroepskracht of vrijwilliger is dit platform een handig hulpmiddel ter ondersteuning of verwijzing van uw cliënten.
Heeft u als inwoner informatie die nuttig is voor anderen en die u graag wilt delen? Laat het ons dan zeker weten.

Aandacht voor ouderen

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Ook verandert de leeftijdsopbouw van de inwoners van ons land. Het aandeel van oudere leeftijdsgroepen wordt groter, waardoor de gemiddelde leeftijd van de bevolking toeneemt; Nederland vergrijst. Volgens het CBS stijgt de komende jaren vooral de groep 65 tot 79-jarigen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe. Dit laatste wordt dubbele vergrijzing genoemd. Daarom hebben veel organisaties, ook in de regio 046, oog voor ouderen en voor belangrijke thema's rondom ouder worden, zoals een gezonde leefstijl, meedoen in onze samenleving, vroeg nadenken over ouder worden, eigen regie houden, mantelzorg, zingeving, dementie en de laatste levensfase. Kortom, thema’s die ertoe doen bij het ouder worden.

Wilt u meer weten hierover? Bekijk dan zeker de online talkshow 'Gezond & sociaal ouder worden. Hoe doet ú mee?' terug.

 De online talkshow werd medio 2021 georganiseerd door een samenwerking van Knooppunt Informele Zorg, Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek, Centrum voor Levensvragen Westelijke Mijnstreek, Hulp bij dementie en Gewenste Zorg in de Laatste Levensfase.

Nieuws

Aandacht voor de hoge energiekosten op Prinsjesdag 2022

Berichtgeving over de torenhoge energiekosten kan u nauwelijks ontgaan. Elke dag leest u erover in de media of hoort u het op tv. Het raakt iedereen en steeds meer mensen maken zich zorgen over het betalen van de hoge energierekening. Daarom kwam dit belangrijke, actuele onderwerp aan bod tijdens de troonrede op Prinsjesdag op 20 september.

Lees meer

Bent u financeel fit? Doe de gratis test

Om allerlei redenen kunt u vragen of zelfs zorgen hebben over uw financiën. Online kunt u gratis testen hoe financieel fit u bent. Met financieel fit wordt bedoeld dat u iedere maand uw rekeningen kunt betalen en voldoende geld hebt om van te leven. 

Lees meer

Maandelijkse ontmoetingsplek AlzheimerCafé in Elsloo

Als naaste(n), mantelzorger of vrijwilliger van iemand met Alzheimer – of als u zelf Alzheimer heeft – is het fijn om ervaringen te delen en ergens terecht te kunnen als u vastloopt in de zorg of andere vragen heeft. Hoe doen anderen het? Ervaren zij wat ik ervaar? Hoe gaan zij ermee om? In het maandelijkse AlzheimerCafé in Elsloo bent u welkom.

Lees meer

Volksuniversiteit Maasland: groot cursusaanbod start in het najaar

Inwoners van de regio 046 kunnen vanaf september deelnemen aan het cursusaanbod van Volksuniversiteit Maasland. Zij hebben voor seizoen 2022-2023 een interessant en divers programma opgesteld. Er staan tal van deskundigen voor u klaar om u mee te nemen in de wereld van cultuur, kunst, creativiteit, beweging en taal.

Lees meer

Werk mee aan Vitaalin046.nl

Het doel van het platform Vitaalin046.nl is om 50-plussers uit de regio 046 veerkrachtig om te laten gaan met de veranderingen in hun leven door ze op een positieve manier te benaderen. Samen met hun omgeving, met de focus op eigen regie en het bij elkaar brengen van de juiste expertise op het juiste moment. Als beroepskracht of vrijwilliger kunt u de informatie op dit platform gebruiken ter ondersteuning of verwijzing van uw patiënten of cliënten.

beroeps­krachten vrij­willigers

Onze partners

De informatie op Vitaalin046.nl wordt aangeboden door samenwerkende partners.
Wilt u ook partner worden? Laat het ons weten.