De kracht van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Ze zijn de onzichtbare krachten die onze samenleving versterken, verrijken en verbinden. Hun vrijwillige inzet is de ruggengraat van een inclusieve en ondersteunende maatschappij. Maar wat drijft deze vrijwilligers om hun tijd en energie te investeren in anderen, zelfs nadat ze hun eigen uitdagende reis hebben doorgemaakt?

Een inspirerend verhaal komt van een 54-jarige vrijwilligster van het Knooppunt Informele Zorg. Ze heeft een lange weg afgelegd, beginnend bij een verlammend herseninfarct dat haar wereld op zijn kop zette. Zes jaar geleden werd ze geconfronteerd met een onzekere toekomst, waarin haar eigen dromen abrupt werden onderbroken door de harde realiteit van bedlegerigheid en prognoses die geen hoop boden. Maar ze weigerde zich over te geven aan wanhoop. “Jammer dat gaat niet gebeuren”, was haar vastberaden mantra.

Haar revalidatie was een zware strijd, een pad bezaaid met uitdagingen die haar lichamelijk en mentaal op de proef stelden. Maar te midden van de donkere dagen was er een sprankje hoop en kracht dat haar voortdreef: positiviteit. “Door vooral positief te blijven en door te zetten”, verklaarde ze, “kunnen zelfs de zwaarste obstakels worden overwonnen.”

“Ondanks dat ik een fijn team van specialisten om me heen had, heb ik het tijdens mijn revalidatie gemist om met iemand te kunnen praten die het zelfde had meegemaakt of die meer vroeg dan alleen de vragen op het medische gebied. Tijdens mijn revalidatie heb ik benoemd dat ik zelf graag mijn ervaring wilde delen, anderen inspireren en hen te ondersteunen in hun eigen reis naar herstel. Mijn huisarts heeft dat goed onthouden en hij verwees me door naar het Knooppunt Informele Zorg.”

Het Knooppunt Informele Zorg werd haar plek, waar ze haar passie kon omzetten in actie. Als vrijwilligster vond ze een nieuwe betekenis en voldoening door anderen te helpen. Ze werd een essentieel onderdeel van het team van het Knooppunt Informele Zorg.

“Het is niet alleen wat het mij persoonlijk opbrengt, maar ook wat ik ervaar wat het Knooppunt Informele Zorg allemaal doet. Zoals bijeenkomsten met huisartsen organiseren. Daar ontstaan samenwerkingsverbanden en worden vrijwilligers in hun kracht gezet. Het is belangrijk wat het Knooppunt daar teweegbrengt. Dat huisartsen patiënten kunnen doorverwijzen naar het Knooppunt Informele Zorg, niet alleen voor vrijwilligerswerk of lotgenotencontact; ook voor vragen rondom eenzaamheid, sociale activiteiten en mantelzorgondersteuning.

Hierdoor krijgen mensen een volwaardige plek terug in de maatschappij.

Ze omarmde de filosofie van Positieve Gezondheid. “Positiviteit is iets wat je kunt overbrengen op de mensen in jouw omgeving door gesprekken te voeren. Of dat nu beroepskrachten zijn, medici, familieleden of collega’s.”

Haar verhaal laat zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is, niet alleen voor degenen die geholpen worden, maar ook voor de vrijwilligers zelf. Het is een wisselwerking van geven en ontvangen, met een impact die verder reikt dan woorden kunnen beschrijven.

Wilt u ook vrijwilliger worden? Neem dan een kijkje op de website www.vrijwilligerswerkin046.nl voor meer informatie.