Gezond en vitaal ouder worden in uw eigen omgeving

Zo lang mogelijk zelfstandig uw leven leiden is belangrijk. Fijn oud(er) worden, gezond en vitaal, thuis in uw vertrouwde omgeving. Dat wil iedereen. Maar er kan een moment komen waarop u hulp en/of zorg nodig heeft. (Langdurige) zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wmo), de zorgverzekeraar (wijkverpleging) of het zorgkantoor (Wlz-zorg).

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Voor Wmo komen bijvoorbeeld ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in aanmerking. De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor mensen die blijvend, de hele dag toezicht of intensieve zorg dichtbij nodig hebben, in een instelling of thuis als dat verantwoord is. Het Zorgkantoor regelt de uitvoering van de Wlz.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u een indicatie voor de Wlz krijgt. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden om zorg uit de Wet langdurige zorg te krijgen, is de gemeente en/of uw zorgverzekeraar verantwoordelijk.
Wijkverpleging - verpleging en verzorging thuis - is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Hoe uw zorg wordt betaald, is afhankelijk van uw zorgvraag en uw persoonlijke situatie.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan de website van de Rijksoverheid.