Het belang van werken aan een gezonde leefstijl

Joël Engelen is projectleider bij healthyLIFE, één van de succesvolle programma’s van Ecsplore. Hij legt uit waarom een gezonde leefstijl zo belangrijk is, wat healthyLIFE inhoudt en – minstens zo belangrijk – welke voordelen deelname u persoonlijk biedt. Nu, en voor een vitale toekomst.

Waarom is een gezonde leefstijl zo belangrijk?  
“Je hoort het op steeds meer plekken, en COVID-19 heeft ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Je krijgt meer energie, je weerstand wordt groter en je zit lekkerder in je vel.”
 
Een gezonde leefstijl, draait dat alleen om beweging en voeding?
“Vaak gaat het dan over voldoende beweging en gezonde voeding, maar bij healthyLIFE laten we zien dat het bij een gezonde leefstijl over méér gaat dan een dagelijkse wandeling en het eten van voldoende groente en fruit.”
 
Welke mogelijkheden biedt healthyLIFE
“De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) healthyLIFE is een programma dat is ontwikkeld om mensen met overgewicht of obesitas te begeleiden naar een actieve, gezonde leefstijl. Onder professionele begeleiding van een leefstijlcoach en beweegcoach gaat de deelnemer aan de slag met thema's als bewegen, voeding, slaap en stress. Onze coaches werken volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, en kijken daarom verder dan alleen de lichamelijke functies. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan het stellen van kleine en behapbare doelen, waarbij eigen regie van de deelnemer centraal staat. En het werkt! Deelnemers verliezen gewicht, maar we zien ook dat ze zich fitter en gezonder voelen.”
 
Wat is ‘De Gecombineerde Leefstijlinterventie’?
“Om het verhaal helder te maken, ga ik graag even een aantal stappen terug. Namelijk naar het moment dat de overheid besloot dat preventief werken in de zorg ervoor kan zorgen dat de zorgkosten, zoals medicijngebruik en huisartsbezoek, kunnen dalen. In Nederland zijn er heel wat patiënten die verschillende medicijnen gebruiken en zes keer per jaar of vaker bij een huisarts komen. Uit onderzoek blijkt echter dat werken aan je leefstijl, je op den duur een behoorlijk aantal voordelen oplevert. Je verliest gewicht, je voelt je fitter, enzovoorts. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat blijkt dat een gezonde leefstijl een positief effect heeft op meer dan tweehonderd zogeheten welvaartziekten, zoals hart- en vaatziekten, obesitas en verschillende vormen van kanker. Diabetes type 2, bijvoorbeeld, ontstaat veelal doordat men niet gezond leeft (ongezonde voeding, weinig beweging, weinig ontspanning/slaap enzovoorts). Vandaar dat er sinds 2019 programma’s in de basisverzekering zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat je wél aan een gezonde, actieve leefstijl gaat werken in combinatie met een stukje begeleiding door coaches. Speciaal in het leven geroepen opdat de klachten die bijvoorbeeld bij diabetes type 2 horen, verminderen of zelfs verdwijnen. En dat alles zonder medicijnen. Deze programma’s worden ‘Gecombineerde Leefstijlinterventies’ genoemd.  

Op dit moment zijn er volgens mij vier verschillende programma’s die hieronder vallen, allen met hetzelfde doel, maar met een iets andere opzet. Het ene programma richt zich vooral op leefstijl, het andere programma weer iets meer op bewegen. Eén van die programma’s is COOL (afkorting voor COaching Op Leefstijl), en healthyLIFE maakt gebruik van deze zogeheten interventie. Echter, COOL richt bestaat uit zestien informatiesessies. Ecsplore als sportstichting heeft daar een aantal elementen aan toegevoegd om het programma breder te trekken. Naast COOL doorlopen de deelnemers van healthyLIFE ook een beweegprogramma van veertien weken en maken de coaches gebruik van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: niet kijken naar wat iemand niet meer kan, maar wat iemand wél kan, belangrijk vindt en wilt veranderen. Dat alles wordt door ons geregeld (onder andere een stukje planning, communicatie en promotie), waardoor een deelnemer maar één aanspreekpunt heeft.  De deelnemer staat centraal.”

Meer weten?
Bezoek dan de website van healthyLIFE of de site van Ecsplore.