Het thema dementie bespreekbaar maken; dat kan in het Alzheimer Café in Sittard-Geleen

Wist u dat op dit moment 1 op de 5 mensen in Nederland lijdt aan de diagnose dementie? Onderzoek wijst uit dat dementie in de toekomst helaas alleen maar toeneemt. Dit komt onder andere omdat we met zijn allen alsmaar ouder worden. Dementie is dan ook een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Niet alleen voor de mensen die de diagnose dementie krijgen, hun naasten maar voor de hele samenleving. Soms vinden mensen het lastig om het thema dementie bespreekbaar te maken, dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met schaamte over de verandering van het gedrag. Of mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen. 

Wist u verder dat in de gemeente Sittard-Geleen elke derde dinsdag van de maand het Alzheimer Café plaats vindt? Tijdens de bijeenkomsten van het Alzheimer Café wordt het thema dementie en alle aspecten erom heen op een laagdrempelige manier bespreekbaar gemaakt. Het Alzheimer Café in Sittard-Geleen is bovendien bedoeld om samen ervaringen te delen over het thema dementie. Soms kan dementie heel eenzaam voelen. Niet alleen voor degene die eraan lijdt maar ook voor de naaste(n). Juist daarom is het belangrijk om het onderwerp dementie bespreekbaar te maken. 

Recentelijk hadden we het genoegen om te spreken met een mevrouw die vertelde dat ze veel steun haalde uit de bijeenkomsten van het Alzheimer Café in Sittard-Geleen. Deze mevrouw vertelde over haar man die lijdt aan de diagnose dementie. Daarnaast had ze ook al met dementie te maken gehad in de zorg voor haar moeder. Nu haar man ook de diagnose heeft gekregen kwam het wel extra dichtbij. En dat maakt haar af en toe verdrietig. Toch heeft mevrouw besloten niet bij de pakken neer te zitten en is het voor haar helpend het onderwerp bespreekbaar te maken in haar omgeving. Dit vindt mevrouw heel belangrijk.  

Mevrouw vertelt: "Doordat wij onze buren op de hoogte hebben gebracht dat mijn man aan dementie lijdt, helpen zij ons vanzelfsprekend als wij hulp nodig hebben. Een voorbeeld is dat wij samen al jaar en dag de geschiedenisclub bezoeken. Toen mijn man de diagnose kreeg wilde hij hier eigenlijk niet meer naar toe gaan. Door het samen met de leden bespreekbaar te maken was de drempel voor mijn man lager om toch te gaan. Omdat de overige leden juist aangaven dat zij het fijn zouden vinden als hij zou blijven komen. Nu gaan we nog steeds met veel plezier en het geeft ons samen mooie momenten. Ik vind het namelijk heel kostbaar om ondanks de dementie samen nog veel kostbare momenten te hebben." 

Ook vertelde mevrouw tijdens ons interview over de onschatbare waarde van de casemanager Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek. De casemanager biedt niet alleen een luisterend oor maar wijst ook steeds de weg naar passende hulp en ondersteuning. Zo heeft de casemanager mevrouw ook geattendeerd op het Alzheimer Café in Sittard-Geleen. En is mevrouw en haar man inmiddels vaste gast van het Alzheimer Café. Mevrouw ziet het Alzheimer Café als een mooie gelegenheid om daar samen met haar man naar toe te gaan om lotgenoten te treffen en de impact van dementie bespreekbaar te maken.  Daar hebben ze een ander echtpaar ontmoet dat hetzelfde mee maakt. Vanwege de fijne klik hebben ze afgesproken om in de toekomst aan dezelfde tafel plaats te nemen.   

Wilt u ook een avond bijwonen in het Alzheimer Café in Sittard-Geleen? Dat kan. Elke derde dinsdag van de maand is het Alzheimer Café in Sittard-Geleen op de Odasingel 90. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. De inloop is vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom (óók als u in Beek of Stein woont). 

Voor vragen, opmerkingen of onderwerpen voor volgende bijeenkomsten: neem gerust contact op met de coördinator van het Alzheimer Café, Ria Schrijen via r.schrijen@knooppuntinformelezorg.nl of contact@vitaalin046.nl.