Iedereen kan helpen bij eenzaamheid

Gevoelens van eenzaamheid kan iedereen overkomen. Van jong tot oud en in alle lagen van de samenleving. Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. In Sittard-Geleen vinden we het belangrijk om hier aandacht voor te hebben. We kijken vooral naar wat we samen hierin kunnen doen.

Ook MEE maakt zich sterk tegen eenzaamheid
Iedereen, jong en oud, kan bij MEE Zuid-Limburg aankloppen voor hulp of steun, op alle levensgebieden. Dat kost niets en doorverwijzing is niet nodig. Peter Westhovens is consulent en maatschappelijk werker bij MEE, in Sittard-Geleen: “Ik kom veel in contact met kwetsbare mensen. Ouderen, zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Ik ga met deze mensen in gesprek. Om uit te zoeken wat ze nodig hebben. Dan hoor ik best vaak dat mensen contacten missen. Dat ze zich eenzaam voelen. Vooral van ouderen.”

Veel mensen voelen zich soms alleen
Soms voelen mensen zich door hun beperking onzeker, weet Peter. “Ze leggen dan minder gemakkelijk contact. Er zijn ook mensen die door hun beperking bijna niet buiten de deur komen. Omdat ze slecht ter been zijn bijvoorbeeld. Of die geen vrienden of partner (meer) hebben en zich daardoor alleen voelen. Veel ouderen voelen zich eenzaam omdat ze weinig bezoek krijgen. Ze missen vertrouwde mensen met wie ze een praatje kunnen maken. Of aan wie ze hulp kunnen vragen als dat nodig is.”

Contact en vrienden maken
Als Peter merkt dat iemand zich eenzaam voelt, probeert hij daar iets aan te doen. “We kijken of we een maatje kunnen regelen bijvoorbeeld. We wijzen op het Contactpunt Eenzaamheid dat je kunt bellen. En op de mogelijkheden in onze gemeente om mensen te ontmoeten. Dat ze welkom zijn voor een kopje koffie of activiteiten bij verschillende wijkcentra, bijvoorbeeld. We proberen ook wel eens klanten van ons te ‘matchen’. Dan brengen we bijvoorbeeld mensen met dezelfde beperking of interesses met elkaar in contact, als ze dat willen. Bij MEE Zuid-Limburg praten we vaak met elkaar over eenzaamheid. Over wat we tegenkomen. En hoe we daarmee kunnen omgaan. We organiseren ook groepsactiviteiten die kunnen helpen. Zoals de training ‘Vrienden maken en vrienden houden’. Als je weet hoe je dat doet, ben je al snel niet meer alleen.”

Erover praten helpt!
Contacten maken gelukkiger, denkt Peter. Hij vindt het dan ook heel goed dat MEE Zuid-Limburg meedoet in de coalitie Samen Sterk tegen eenzaamheid Sittard-Geleen. Daarin werkt MEE samen met Burgerkracht Limburg, gemeente Sittard-Geleen, KBO Limburg, Knooppunt Informele Zorg, Partners in Welzijn, Zuyderland en Zuyd Hogeschool. Eenzamen bereiken is een doel. Maar ook: eenzaamheid bespreekbaar maken. Peter: “Door samen op te trekken, kunnen we het probleem beter aanpakken. Er meer bekendheid aan geven. Zodat personeel in winkels bijvoorbeeld herkent wanneer iemand eenzaam is. Samen kunnen we ook zorgen dat eenzaamheid een normaal onderwerp wordt. Dat mensen erover durven te praten. Want dan kunnen wij ze de hulp of het duwtje in de rug geven dat ze nodig hebben.”

Contactpunt Eenzaamheid Sittard-Geleen
Bent u eenzaam? Of kent u iemand die eenzaam is? Neem dan contact op via telefoonnummer 046-7508410 of stuur een e-mail naar contact@knooppuntinformelezorg.nl. Wij helpen graag, u staat er niet alleen voor!