Lotgenotencontact bij het verlies van een dierbare

Sylvia (58 jaar) verloor haar echtgenoot op jonge leeftijd aan de gevolgen van kanker. Tijdens het verwerken van dit verdriet besefte Sylvia dat ze ‘iets’ moest doen met haar ervaringen. Ze wist nog niet hoe. Jaren later zocht ze contact met het Toon Hermans Huis in Sittard. Na een aantal bezoeken wist Sylvia dat ze daar op haar plek was. Sinds 2018 is ze actief betrokken bij het Toon Hermans Huis en begeleidt ze verschillende (rouw)groepen. “Ik vind het zó fijn om te mogen doen. Als lotgenoot heb je helemaal geen woorden nodig om elkaar te begrijpen.”

Samen met een maatschappelijk werker van Partners in Welzijn begeleidt Sylvia de groep ‘Verder na partnerverlies’. Daarnaast organiseert en begeleidt ze samen met twee gastvrouwen sinds een jaar de rouwgroep ‘Samen in gesprek over verlies en verandering’.  

Verder na partnerverlies
De groep ‘Verder na partnerverlies’ wordt twee keer per jaar georganiseerd en bestaat uit een reeks van 10 wekelijkse bijeenkomsten. Het is alleen mogelijk om vanaf start deel te nemen, zodat de groep wekelijks uit dezelfde personen bestaat. Dit bevordert de vertrouwensband voor het delen van emoties: er wordt samengewerkt aan het geleidelijk aan oppakken van het leven na partnerverlies.
De deelnemers krijgen een soort handboek van waaruit iedere bijeenkomst een ander thema wordt besproken, bijvoorbeeld ‘verlies en rouw’. Iedereen krijgt de ruimte om te vertellen wat hem/haar is overkomen en hoe dat (nu) voelt. De kans bestaat dat er dan direct herkenning is bij elkaar.

Dankbaar
Sylvia gaat hier verder op in. “Het praten over of delen van gevoelens over verlies is in de loop der tijd nogal veranderd. We zijn een stuk opener geworden naar elkaar. We durven en ‘mogen’ meer uitspreken hoe we ons écht voelen. Hierdoor heb ik het handboek mogen vertalen naar de tegenwoordige tijd. Ontzettend dankbaar werk. Ook de leeftijdsgrenzen zijn aangepast om deel uit te maken van de groep. Voorheen was dit vooral voor mensen tussen 55 en 75 jaar. Nu is iemand van 45 of 90 jaar ook van harte welkom. Dat vind ik één van de mooie aspecten aan het werk in ons Toon Hermans Huis: er is alle ruimte voor onze eigen inbreng en ideeën.”

Het Toon Hermans Huis is vooral gericht op ondersteuning bij een leven met en na kanker. Partners in Welzijn heeft geen specifieke doelgroep. De groep ‘Verder na partnerverlies’ is daarom voor álle mensen die hun partner (aan een ziekte) zijn verloren.

Samen in gesprek over verlies en verandering
De groep ‘Samen in gesprek over verlies en verandering’ heeft als hoofdthema ‘een glimlach in de regen’. Het verschil met de groep ‘Verder na partnerverlies’ is dat deze bijeenkomst niet alleen voor mensen is die hun partner zijn verloren, maar ook voor mensen die een andere dierbare hebben verloren zoals ouder(s), kind of een andere naaste zoals een goede vriend(in).
Het doel van de groep ‘Samen in gesprek over verlies en verandering’ is het verdriet en verlies draaglijker te maken door met elkaar in gesprek te gaan en gevoelens te uiten. Deze bijeenkomsten vinden één keer per maand plaats en zijn vrijblijvend toegankelijk. De samenstelling van de groep kan hierdoor altijd anders zijn. U kunt zelf beslissen wanneer (en of) u wel of niet (meer) komt.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met het Toon Hermans Huis in Sittard via T 046-4516474, E info@toonhermanshuissittard.nl of bekijk de website www.toonhermanshuissittard.nl.
U kunt ook contact opnemen met Partners in Welzijn als u meer wilt weten over de groep ‘Verder na partnerverlies’ via T 046-4575700.

Ook wij staan voor u klaar als uw graag uw verhaal wilt delen of behoefte heeft aan een luisterend oor. Bel (T 046-7508410) of mail (E contact@vitaalin046.nl) ons gerust.