Ontvang steun en hulp van een Casemanager Dementie

Bent u of is uw naaste geconfronteerd met de diagnose dementie? U kunt dan onzekerheid en angst voelen. Het is mogelijk dat u steeds meer moeite krijgt met het regelen van zorg voor uzelf of voor uw naaste. Er zijn professionals om u hierbij te helpen, zoals de Casemanager Dementie. Deze begeleidt u en uw naaste vanaf het moment van diagnose en kan zorg coördineren en emotionele ondersteuning bieden. In de regio Westelijke Mijnstreek werken diverse organisaties samen door de inzet van Casemanagers Dementie.

Deze samenwerking vormt de keten Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek. De casemanagers werken nauw samen met alle huisartsen, (zorg)instellingen en zorgprofessionals in uw regio om u de best mogelijke ondersteuning te bieden bij dementie. Als de huisarts de diagnose dementie – ongeacht welke vorm – bij u of uw naaste vaststelt of het vermoeden hiervan uitspreekt, dan heeft u recht op een casemanager. U kijkt samen naar een optie in de regio.

Zijn er kosten voor de hulp en ondersteuning van een Casemanager Dementie?
De inzet van een casemanager wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt binnen de vergoeding van de wijkverpleging. U hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen. Heeft u of uw naaste een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan wordt de casemanager vandaaruit vergoed.

Wat kan een Casemanager Dementie voor u betekenen?
Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie en hun naaste(n). Een vertrouwd gezicht dat informeert, adviseert, (emotioneel) begeleidt – ook bijvoorbeeld in contact met een zorgprofessional – en de benodigde hulp of zorg regelt. De Casemanager Dementie biedt ook hulp bij vragen over wet- en regelgeving, wordt vaak gezien als steun en toeverlaat en denkt vooruit in de stappen die genomen moeten worden – nu en in de toekomst – om met de gevolgen van dementie om te gaan.

Bent u mantelzorger van iemand met dementie?
Dan is de ondersteuning van een Casemanager Dementie ook voor u waardevol. U ontvangt hulp en advies om overbelasting te voorkomen, voldoende tijd blijft houden voor uw eigen leven en uw relatie met de persoon met dementie in stand blijft. Houd er wel rekening mee dat de aanvraag voor een casemanager verloopt via de huisarts van de persoon die dementie heeft en gekoppeld is aan de woonplaats van de persoon met dementie.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek via T 046-4571130 of E info@mcc-omnes.nl. U kunt voor meer informatie ook terecht op de website.
U kunt ook contact met ons opnemen via T 046-7508410 of E contact@vitaalin046.nl. Wij staan voor u klaar.