Signaleren van eenzaamheid: iedereen kan het leren!

Er zijn veel mensen met gevoelens van eenzaamheid. Door corona is dit aantal gegroeid. Jong en oud heeft ermee te maken. De coalitie ‘Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen’ wil daar echt iets aan doen! Bijvoorbeeld met de workshop ‘Signaleren eenzaamheid en dan…?’. Els Offermans en Marie-Claire Habets namen deel aan deze workshop en delen hun ervaringen.

Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
Marie-Claire en Els zijn, naast vrijwilligers, ook ervaringsdeskundigen als het op eenzaamheid aankomt. Zo begonnen bij Marie-Claire de gevoelens van eenzaamheid toen haar partner dementie kreeg. “Nadat ik 43 jaar voor de klas had gestaan en gewend was om altijd mensen om me heen te hebben, moest ik van de een op de andere dag stoppen. De zorg voor mijn vriendin ging voor. En tegelijk met het zorgen, voelde ik mezelf steeds vaker eenzaam.” Een goede vriend confronteerde haar met de situatie. “Het opende mijn ogen. Ik besloot toen om eens een kijkje te gaan nemen bij de Wijksafari, georganiseerd door Knooppunt Informele Zorg. Zo is het balletje gaan rollen. Nu ben ik vrijwilliger bij Knooppunt Informele Zorg en financieel maatje bij Partners in Welzijn.”

Els vertelt een vergelijkbaar verhaal. “Ik was altijd onder de mensen, want ik heb 45 jaar dansles gegeven. Nadat mijn man overleed in 2017 heb ik de eerste jaren geknokt om door te gaan, maar toen kwam corona. Iedereen was op zichzelf aangewezen. Ik ervaarde die periode gevoelens van eenzaamheid. Mijn familie heeft ook een druk leven, dus niet altijd tijd om op bezoek te komen. Ik realiseerde me dat ik weer iets moest gaan doen. Ik moest weer contacten gaan leggen. Toen las ik in de krant over Partners in Welzijn. Ik kon snel terecht voor een gesprek. Of ik een maatje nodig had? Nee hoor! Ik wilde zelf een maatje worden voor mensen die eenzaam zijn. En dat doe ik vandaag de dag nog steeds. Ik haal er veel voldoening uit, want het zorgen voor andere mensen zit in mijn karakter.”

Workshop ‘Signaleren eenzaamheid en dan…?
Els en Marie-Claire troffen elkaar bij de workshop ‘Signaleren eenzaamheid en dan…?’. Deze workshop wordt georganiseerd door Partners in Welzijn en Knooppunt Informele Zorg. Vrijwilligers krijgen tijdens de training extra handvaten voor wat ze kunnen doen wanneer ze iemand tegenkomen die mogelijk eenzaam is. De deelnemers gaan aan de slag met stellingen, casussen, verschillende soorten eenzaamheid en het signaleren ervan. Ook krijgen ze handvaten hoe het gesprek aan te gaan bij een vermoeden van eenzaamheid en informatie over waar ze terecht kunnen voor eventuele vervolgstappen. De kracht van de workshop zit ook vooral in de ervaringen die de deelnemers met elkaar delen. Iedereen leert van elkaar!

Iets voor u?
Bent u vrijwilliger en zou u meer willen weten over de signalen van eenzaamheid en hoe u het gesprek kunt aangaan? Neem dan deel aan de workshop ‘Signaleren eenzaamheid en dan…?’. Aanmelden kan via het Kennisplein Informele Zorg (onderdeel van het Knooppunt Informele Zorg). Op deze website leest u ook meer informatie over de workshop.

Tip van Els en Marie-Claire
Tot slot willen Els en Marie-Claire meegeven dat het als vrijwilliger belangrijk is om niet meteen in oplossingen te denken. De oplossing ligt vaak bij de persoon zelf. U kunt alleen helpen bij het bespreekbaar maken, perspectief bieden en laten voelen dat iemand ertoe doet.

Contactpunt Eenzaamheid 
Bent of kent u iemand die eenzaam is? Bij het Knooppunt Informele Zorg helpen ze u graag! Bel 046-7508410 of stuur een mail naar contact@knooppuntinformelezorg.nl.