Valpreventie: voorkomen is beter dan genezen

Valongevallen kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Elk jaar komen duizenden ouderen op de Spoedeisende Hulp terecht na een valongeval. Het aantal valincidenten ligt nog hoger omdat niet alle ongelukken leiden tot een bezoek aan de Spoedeisende Hulp. De gevolgen van een val zijn vaak enorm, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Informatiesessies over valpreventie voorzien u van tips om vallen te verminderen of te voorkomen.

Een valongeval kan grote impact hebben op uw kwaliteit van leven. Naarmate we ouder worden, neemt het risico op vallen toe. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen zoals botbreuken, hersenletsel en soms zelfs overlijden. Een valongeval kan veel invloed hebben op uw zelfstandigheid om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Verminderen of voorkomen van valongelukken
Het risico op vallen kunt u verminderen door valpreventie. Dit houdt in dat u tijdig maatregelen neemt door risicofactoren die bijdragen aan valincidenten aan te passen of te behandelen. Hier zijn verschillende manieren voor, bijvoorbeeld: aan lichaamsbeweging doen om uw spierkracht en balans te verbeteren, uw woning aanpassen om een veiligere leefomgeving te creëren en risicofactoren zoals medicatiegebruik en slecht zicht aanpakken.
Voorkomen is beter dan genezen, dus het is belangrijk dat u op voorhand actie onderneemt. Door preventieve maatregelen te nemen wordt het risico op vallen aanzienlijk verminderd. Dit draagt niet alleen bij aan het behoud van uw gezondheid en zelfstandigheid, maar ook aan het behoud van uw kwaliteit van leven en sociale contacten. Het is belangrijk om te weten dat valpreventie niet alleen relevant is voor u, maar ook voor uw omgeving. Familieleden, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen u ondersteunen in het nemen van preventieve maatregelen en het creëren van een veilige leefomgeving.

Vergoeding kosten
Valpreventie kan voor een deel worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Soms wordt deze zorg ook deels geregeld door de gemeente. Het is daarom goed om te informeren bij uw zorgverzekeraar en uw gemeente welke mogelijkheden er zijn om valpreventie toe te passen.