Welke vorm van vrijwilligerswerk past bij u?

Heeft u er al eens over nagedacht om vrijwilligerswerk te gaan doen? U bent misschien met pensioen, uw kleinkinderen hebben geen oppas meer nodig of u voelt zich door het verlies van uw partner regelmatig eenzaam en wilt deze leegte opvullen door voor anderen klaar te staan. Vrijwilliger worden kan op iedere leeftijd. Er zijn verschillende manieren om als vrijwilliger aan de slag te gaan, bijvoorbeeld: als maatje voor iemand, in een zorginstelling of bij een buurtvereniging. 

Maatjes  
Als maatje kunt u van grote betekenis zijn voor iemand. U gaat bijvoorbeeld met regelmaat samen wandelen, een museum bezoeken of (digitaal) een spelletje doen. Of u ondersteunt iemand bij praktische zaken als administratie, boodschappen of taalbegeleiding. Ook het ontlasten van een mantelzorger kan een taak van een maatje zijn.

‘Maatjesvragers’ hebben over het algemeen behoefte aan gezelschap. Gewoon door er te zijn, kunt u als maatje al een groot verschil maken!

Voorbeelden van maatjes zijn: 

 • Wandelmaatjes 
 • Leesmaatjes 
 • Boodschappenmaatjes 
 • Schuldhulpmaatjes 
 • Sportmaatjes 
 • Digitale maatjes  

Vrijwilliger in een zorginstelling 
Zorginstellingen werken vaak met vrijwilligers voor hulp bij de volgende taken:

 • Activiteiten begeleiden 
 • Helpen bij de maaltijden 
 • Gastheer of -vrouw zijn 
 • Een wandeling met iemand maken 
 • Spelletjes doen 

Vrijwilliger bij een vrijwilligersorganisatie 
De regio 046 kent tal van vrijwilligersorganisaties die (grotendeels) draaien op enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Denk aan lotgenotenorganisaties, buurtverenigingen, kindervakantiewerk, muziekgezelschappen, stichtingen voor het behoud van milieu, etc. 
 
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk of zou u hier meer informatie willen?  
Neem contact op met Vrijwilligerswerkin046.nl via T 046-7508410 of vrijwilligerswerk@knooppuntinformelezorg.nl
 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Vrijwilligerswerkin046.nl.