Wijs een ander de weg naar hulp bij eenzaamheid

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Het treft jong en oud, in alle lagen van de bevolking. Voelt u zich (vaak) eenzaam, dan heeft dat grote gevolgen voor uw kwaliteit van leven. Het is belangrijk om erover te praten zodat er een oplossing komt. In de regio 046 bieden verschillende organisaties een helpende hand om samen eenzaamheid te overwinnen.

Er zijn verschillende redenen voor het gevoel van eenzaamheid. Voorbeelden zijn het missen van sociale contacten, het overlijden van een dierbare, (klein)kinderen die niet in buurt wonen of uw financiële situatie waardoor u niet overal naartoe kunt of aan mee kunt doen. Het is goed om te weten dat u hier iets aan kunt doen. Het is wellicht niet makkelijk om deze stap te nemen, maar u zult ervaren dat het fijn is om te weten dat u er niet alleen voor staat. U kunt bijvoorbeeld terecht bij het Contactpunt Eenzaamheid van Knooppunt Informele Zorg. Monique van de Ven (teamleider van het Knooppunt) vertelt wat dit contactpunt voor u kan betekenen.

Luisteren, meedenken en samen zoeken naar een oplossing
‘’Uw vraag staat centraal. Wij bieden een luisterend oor, denken mee en kijken samen met u naar uw wensen en behoeften. We bieden dat wat u nodig heeft. Dat is altijd een maatwerkoplossing. Voor de een is het een luisterend oor, voor de ander is dat in contact komen met andere mensen. Bijvoorbeeld een maatje of bij de wijksteunpunten.’’ Uit de praktijk blijkt dat het contactpunt ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. ‘’Een tijdje geleden meldde een mevrouw met depressieve klachten, als gevolg van eenzaamheid, zich bij haar huisarts. De huisarts verwees mevrouw door naar ons Contactpunt Eenzaamheid. We hebben samen gekeken naar de beste oplossing. Mevrouw is inmiddels actief als vrijwilliger. Het geeft mij enorm veel voldoening dat we dit samen hebben bereikt. Mevrouw voelt dat ze ertoe doet, de organisatie waar ze vrijwilligerswerk doet, is blij met haar hulp en wij hebben op een goede manier de verbinding kunnen leggen. Dat is precies waarom ons werk zo mooi is,’’ aldus Monique van de Ven.

Contactpunt Eenzaamheid
Als u gevoelens van eenzaamheid ervaart, kunt u terecht bij het Contactpunt Eenzaamheid van Knooppunt Informele Zorg. Ook als beroepskracht, vrijwilliger of mantelzorger kunt u er terecht met vragen over of voor een ander. Neem tijdens kantoortijden contact op via telefoonnummer 046-7508410 of stuur een e-mail naar contact@knooppuntinformelezorg.nl.

Zelf iets betekenen voor een ander?
Iedereen kan van betekenis zijn voor iemand met eenzame gevoelens. Zoek contact, (onder)houdt contact. Biedt een luisterend oor, onderneem iets leuks of wijs de ander op de mogelijkheden die de organisaties in de regio 046 bieden. U hoeft het probleem niet op te lossen, maar u kunt iemand de weg wijzen. Op Vitaalin046.nl vindt u het aanbod.