Alzheimer Café

eerste dinsdagavond v/d maand
Burg. Maenenstraat 39, Elsloo

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. Onder leiding van een deskundige gespreksleider wordt met de aanwezigen gesproken over allerlei aspecten van dementie.

U kunt vragen stellen, maar ook eigen ervaringen uitwisselen. Herkenning én erkenning helpt om isolement van mensen met dementie en hun familieleden te voorkomen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pia Bronckhorst T 06-83668178 of Manon Pennings 06-48437115 of mail naar E alzheimercafe.elsloo@gmail.com

Het maandelijkse Alzheimer Café op locatie Punt 39 in Elsloo is een samenwerking met Vivantes, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Alzheimer Nederland en KBO Groot Stein.