Gratis online trainingen 'dementievriendelijk'

tips voor verschillende situaties

Op de website samendementievriendelijk.nl staan verschillende gratis online trainingen die tips bieden bij het leren herkennen van dementie en lastige situaties oplossen. Sommige trainingen zijn te volgen voor iedereen zoals 'in je buurt', andere trainingen zijn specifiek gericht op een beroepsgroep of werkveld zoals 'in het vrijwilligerswerk'. 

De online trainingen zijn gratis. U hoeft alleen uw e-mailadres in te vullen om de training te starten.
De website samendementievriendelijk.nl is een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS. 

aanmelden voor trainingen