Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Verschillende locaties
in de regio 046

MBvO is een programma met tal van beweegactiviteiten voor mensen van 55 jaar en ouder. Op verschillende locaties in de regio 046 kunt u deelnemen. Deelname bevordert uw lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. Elke les gaat u 45 minuten actief aan de slag en sluit u samen met de andere deelnemers af met een kopje koffie en gezellig praatje. Voorbeelden van MBvO-activiteiten zijn gymnastiek, volksdansen, spel en sport, yoga, zumba en GALM.

Interesse? Neem een kijkje op de website en meld u aan. 

Meer informatie