Week tegen Eenzaamheid in Geleen-Zuid / De Kluis

In en rondom de Zuidkamer
Zuidhof 26, Geleen

De week "Eén tegen Eenzaamheid" benadrukt het belang van verbinding in onze gemeenschap, met name voor ouderen. In Geleen-Zuid / De Kluis zijn we ons bewust van de waarde die ouderen toevoegen aan onze samenleving. Tegelijkertijd zien we de positieve invloed die jongeren kunnen hebben. Door activiteiten te organiseren die zowel ouderen als jongeren aantrekken, willen we de samenwerking en verbinding tussen generaties bevorderen. In en rondom de Zuidkamer aan de Geleen Zuidhof 26 hebben we een reeks activiteiten gepland die deze verbinding ondersteunen.

Activiteiten in en rondom de Zuidkamer, Geleen Zuidhof 26, Geleen

Dinsdag 26 september
Jongereninloop vanaf 13 jaar (Elke dinsdag)
18:00 - 20:00 uur

Woensdag 27 september
Ontbijt van de wijk (Elke laatste woensdag van de maand)
Wiekhoes Backstraat, Geleen
10:00 - 12:00 uur

Maandag 2 oktober
Koffie Club (elke maandag)
Zuidkamer Geleen
10:30 - 14:30 uur

Dinsdag 3 oktober
Wij(k)oken - Soep eten (Elke dinsdag)
Plint van de Wagenaar
10:00 - 13:00 uur

Woensdag 4 oktober
Voorleesmiddag voor kinderen Nederlands en Arabisch
Zuidkamer
13:30 uur

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd de Zuidkamer binnenlopen in Zuidhof. We hopen u bij een van onze activiteiten te mogen verwelkomen en samen de kracht van verbinding tussen generaties te vieren!