Valpreventie: blijf zelfstandig en vitaal

Valpreventie is een belangrijk thema om uw zelfredzaamheid te vergroten, thuis te kunnen blijven wonen en vitaal oud te worden. Omdat een val vaak ernstige gevolgen kan hebben, is het essentieel om vroegtijdig preventieve maatregelen te nemen. Ecsplore nodigt u uit om deel te nemen aan de uitgebreide 'ketenaanpak Valpreventie'. Wat betekent dit voor u?

Waarom valpreventie?
Vallen kan ernstige gevolgen hebben, zoals verlies van zelfstandigheid, toenemende lichamelijke klachten, minder sociale contacten en inactiviteit. Daarom is het belangrijk om op tijd te beginnen met het voorkomen van vallen.

Samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein biedt Ecsplore in de ketenaanpak passende voorlichting en beweegprogramma's aan voor 65-plussers. Deze programma's worden verzorgd door speciaal opgeleide fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Escplore biedt u drie verschillende programma’s aan:

1. In balans

  • Focus: Balans, valangst en inzicht in bewegen.
  • Duur: 14 weken met informatie- en trainingsbijeenkomsten.
  • Oefeningen: Grotendeels gebaseerd op tai-chi.
  • Voorwaarde: U moet minimaal 15 minuten met of zonder hulpmiddel achter elkaar kunnen lopen.

2. Vallen verleden tijd

  • Focus: Specifieke valtraining, een parcours en sport- en spelvormen.
  • Duur: 5 weken, met 10 bijeenkomsten.

3. Otago

  • Focus: Spierkrachtverbetering in de benen en een wandelschema.
  • Duur: 12 weken, zonder verdere eisen.

Doe mee en blijf vitaal
Neem een kijkje op de website van Ecsplore voor meer informatie over valpreventie en vitaliteitsdagen