Vitaalin046.nl voor en door vrijwilligers

Als vrijwilliger kunt u de informatie op dit platform gebruiken ter ondersteuning of verwijzing. 
Ook vragen we om uw expertise, verhalen en informatie met ons te delen, waardoor we samen ook andere vrijwilligers, beroepskrachten en 50-plussers met uw bijdrage kunnen inspireren of helpen.

Denk hierbij aan:

  • Belangrijke informatie vanuit uw vrijwilligerswerk rondom 50+ en senioren.
  • Ervaringsverhalen.
  • Interessante onderwerpen.
  • Initiatieven rondom vitaal en gezond ouder worden die bij u bekend zijn.
  • Evenementen of workshops voor en rondom 50+ en senioren, formele- en informele zorg in de regio 046. 

Heeft u tips, ideeën of vragen? Neem dan contact met ons op via E contact@vitaalin046.nl of het contactformulier.