Waardevolle groepsbijeenkomsten voor mantelzorgers

Als mantelzorger staat u klaar voor uw naaste. U voert allerlei zorg- en regeltaken uit en biedt een luisterend oor. Wilt u dit graag blijven doen, dan is het nodig ook af en toe tijd voor uzelf te nemen en stil te staan bij wat u bezighoudt. Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek organiseert bijeenkomsten voor mantelzorgers om onder het genot van een kop koffie een goed gesprek te hebben, of gewoon even op andere gedachten te komen. Vitaalin046.nl ging in gesprek met Betsie Horrichs, sociaal werker bij Partners in Welzijn. Betsie organiseert trainingen en groepsbijeenkomsten voor mantelzorgers.

Welke vragen of problemen kom je zoal tegen tijdens een groepsbijeenkomst met mantelzorgers?  
“Wat ik vooral merk, is dat mantelzorgers moeite hebben met het loslaten en het delen van hun zorg(en), omdat ze denken dat ze het alleen moeten oplossen. Daardoor gaan ze vaak veel langer door dan voor henzelf of hun omgeving goed is.”

Waarom is zo’n bijeenkomst belangrijk voor mantelzorgers? 
“Belangrijk is dat mantelzorgers praten over wat hen bezighoudt, en dat ze weten dat dit heel laagdrempelig mogelijk is tijdens een mantelzorgbijeenkomst. Je ziet dat het leven van mantelzorgers vaak in een trechter terecht komt. Hun wereld wordt steeds kleiner, omdat ze steeds meer gefocust raken op het zorgen en verlenen van mantelzorg. Daardoor krijgen ze minder oog voor andere dingen. Door het delen van hun problemen en ervaringen tijdens een groepsbijeenkomst, krijgen ze weer een beter overzicht. Het geeft vooral een gevoel van herkenning en erkenning bij de mantelzorgers onderling. Ze merken dat ze niet de enige zijn met deze problemen, en soms krijgen ze zelfs het gevoel dat anderen het zwaarder hebben dan zij. Dat werkt relativerend. Soms komen de mantelzorgers bij aanvang van de bijeenkomst met een knoop in hun maag naar binnen en gaan een stuk opgeluchter naar buiten.”
 
Hoe wordt het bijwonen van een mantelzorgbijeenkomst over het algemeen ervaren?   
“Wat ik elke keer merk in de groepen is dat mensen, juist omdat ze samen zijn met andere mantelzorgers, heel persoonlijke dingen durven uit te spreken waar ze vaak met familie of anderen niet over willen of kunnen praten. Redenen daarvoor kunnen zijn dat ze iemand niet willen belasten met hun verhaal, of dat ze bang zijn voor confrontaties en dat ze dat er niet ook nog bij willen hebben.”

Wat is de toegevoegde waarde van mantelzorgbijeenkomsten binnen de hulpverlening?  
“Door heel veel instanties wordt vaak in oplossingen gedacht. Er wordt al snel gekeken naar wat ze iemand kunnen aanbieden, terwijl het veel belangrijker is om te luisteren naar wat mensen daadwerkelijk vertellen. Door echt in gesprek te gaan, kom je erachter wat voor de mantelzorger zelf belangrijk is (en kan er desgewenst passende hulp worden geregeld).”
 
Wat maakt het organiseren van deze groepsbijeenkomsten voor mantelzorgers waardevol voor jou?  
“Het mooie van ons werk is dat we onafhankelijk, eerlijk en onbevangen kunnen luisteren en delen met de mantelzorger. We zijn aan niemand iets verplicht, kunnen open communiceren en staan volledig in dienst van de mantelzorger.”

Wat zou je mantelzorgers nog willen meegeven vanuit jouw ervaring tijdens deze groepsgesprekken? 
“Mantelzorg overkomt je. Je rolt er langzaam in en gaandeweg wordt het meer en meer, waardoor de mantelzorg als een verplichting kan gaan voelen. Dan is het goed om stil te staan en uit de automatische piloot stand te gaan. Er zijn keuzes die je als mantelzorger kunt maken, zonder dat dit de zorg die de naaste krijgt in de weg hoeft te staan. Het leidt juist vaak tot een sterkere en hechtere band tussen de mantelzorger en de persoon aan wie de mantelzorg gegeven wordt. Mantelzorgers voelen zich vaak geleefd, zijn alleen nog bezig met de zorg(en) en komen daardoor onvoldoende toe aan de relatie die ze vroeger met hun ouder, kind of ander familielid hadden. Zorg delen leidt vaak tot een sterkere en hechtere band tussen de mantelzorger en de persoon aan wie de mantelzorg gegeven wordt, doordat er weer meer ruimte is voor bewuste aandacht. Dus deel je zorg.”

Waar kunnen mantelzorgers terecht als ze deel willen nemen aan een mantelzorgbijeenkomst of hier vragen over hebben? 
Er zijn in de regio 046 verschillende organisaties die zich inzetten voor mantelzorgers:
Gemeente Sittard-Geleen en Beek - Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek
Gemeente Stein - Steunpunt Mantelzorg Zuid 
Gemeente Beekdaelen - Steunpunt Mantelzorg Parkstad